Sponsrade länkar

azolantimykotika

Azolantimykotika är en grupp av läkemedel som innehåller en azol ring och inhiberar tillväxten av ett brett spektrum av svampar.

Azolantimykotika fungerar genom att hämma cytokrom P450 beroende enzym lanosterol 14-a-demetylas, som omvandlar lanosterol till ergosterol, den viktigaste sterolen i svampens cellmembran.

Azolsvampmedel kan användas för att behandla svampinfektioner i kroppen och huden, inklusive fotsvamp, onykomykos (nagelsvamp), ringorm, och vaginal candidiasis.

Läkemedel