Sponsrade länkar

BCR-ABL tyrosinkinasinhibitorer

BCR-ABL tyrosinkinasinhibitorer inhiberar enzymet BCR-ABL-tyrosinkinas, vilket är viktigt i patogenesen av kronisk myelogen leukemi (CML).

Kronisk myeloisk leukemi uppstår på grund en enda genetisk abnormitet, känd som Philadelphia-kromosomen.

BCR-ABL tyrosinkinasinhibitorer används för att behandla kronisk myelogen leukemi.

Läkemedel