Benresorptionsinhibitorer

Benresorptionsinhibitorer är läkemedel som hämmar mineralisering eller resorption av benet genom att blockera effekten av osteoklaster.

Kategorier