Sponsrade länkar

Benresorptionsinhibitorer

Benresorptionsinhibitorer är läkemedel som hämmar mineralisering eller resorption av benet genom att blockera effekten av osteoklaster.

Kategorier

Sponsrade länkar