Sponsrade länkar

bensodiazepiner

Bensodiazepiner (även kallade & ldquo; benzos & rdquo;) är en klass av medel som arbetar i det centrala nervsystemet och som används för en mängd olika medicinska tillstånd.

De verkar på specifika receptorer i hjärnan, som kallas gamma-aminosmörsyra-A (GABA-A) receptorer.

Bensodiazepiner kan användas för att behandla:

Alla bensodiazepiner arbetar på ett liknande sätt, men det finns skillnader i hur enskilda bensodiazepiner agerar på olika GABA-A-receptorn undertyper.

När ordinerats av läkare och används för korta perioder, till exempel operationsdagen eller mindre än två veckor för att hjälpa sömn, bensodiazepiner är säkert att ta.

Problem börjar uppstå när bensodiazepiner tas vid högre doser än vad som rekommenderas, eller när de tas i mer än två till fyra veckor.

Bensodiazepiner bör endast tas på lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid.

Dåsighet, sömnighet eller yrsel är de vanligaste biverkningar som rapporterats.

Andra vanligaste rapporterade biverkningarna är:

Utsättningssymtom kan förekomma med abrupt utsättande och ndash;

Vissa människor utvecklar en paradoxal reaktion på bensodiazepiner och ndash;

För mer information om bensodiazepiner se Bensodiazepiner: Översikt och användning.

Läkemedel