Sponsrade länkar

Beta-adrenergiska blockeringsmedel

Beta-adrenergiska blockerande medel är en klass av läkemedel som binder till beta-adrenoreceptorer och förhindrar bindningen av norepinefrin och epinefrin vid dessa receptorer.

Betablockerare kan grupperas i de som är icke-selektiva (block både beta-1 och beta-2-receptorer, såsom nadolol, penbutolol, pindolol, propranolol, sotalol och timolol), och de som är kardioselektiv (endast blockera beta -1 receptorer och inkluderar acebutolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, och metoprolol).

Beta-1 och beta-2-receptorer är båda finns i hjärtat, även om beta-1-receptorer är den dominerande typen.

Beta-adrenergiska blockeringsmedel används för att behandla angina, styra onormal hjärtrytm och för att minska högt blodtryck.

Kategorier

Sponsrade länkar