Sponsrade länkar

Beta-laktamasinhibitorer

Beta-laktamasinhibitorer är en klass av läkemedel som blockerar aktiviteten av beta-laktamas-enzymer (även kallade beta-laktamaser), som förhindrar nedbrytning av beta-laktamantibiotika.

Beta-laktamas-enzymer produceras av vissa stammar av följande bakterier: Bacteroides arter, Enterococcus arter, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, och Staphylococcus arter, antingen konstitutivt eller vid exponering för antimikrobiella medel.

Beta-laktamaser spjälkar beta-laktamringen i mottagliga penicilliner och cefalosporiner, inaktiverande antibiotikumet.

Klavulansyra, sulbaktam, och tazobaktam är alla beta-laktamasinhibitorer.

Läkemedel