Sponsrade länkar

Betablockerare med kalciumkanalblockerare

Kombinationen av en beta-adrenerg blockerare med en kalciumkanalblockerare används när monoterapi inte är helt effektiva på att kontrollera symptomen.

Betablockerare förhindra stimulering av beta-adrenergiska receptorer vid nervändarna i det sympatiska nervsystemet och därför minska aktiviteten i hjärtat.

Kombinera en beta-adrenerg blockerare med en kalciumkanalblockerare kan förbättra effektiviteten jämfört med att använda monoterapi, även om enskilda responser varierar.

Sponsrade länkar