Sponsrade länkar

Betablockerare med tiazider

Betablockerare agerar genom att blockera beta-adrenerga receptorer i det sympatiska nervsystemet som resulterar en sänkning av det systoliska trycket, hjärtfrekvensen, hjärtats kontraktilitet och utgång.

Läkemedel

Sponsrade länkar

Mer information