Biologicals

Biologiska ämnen är diagnosic, pregentive, eller terapeutiska beredningar härledda eller erhållna från levande organismer och deras produkt, inklusive serum, vaccin, antigen och antitoxin.