Blodplättsstimulerande medel

Plättstimulerande medel uppmuntra kroppen att producera mer blodplättar.

Dessa medel kan fungera genom olika mekanismer.

Blodplättsstimulerande medel används för att behandla kronisk idiopatisk trombocytopenisk purpura.

Läkemedel