Sponsrade länkar

bronkdilaterare

Bronkdilaterare är läkemedel som öppnar upp (vidgas) luftvägarna genom att koppla bronkial glatt muskulatur.

Bronkodilatorer inkluderar kortverkande beta2-agonister, såsom albuterol, långverkande beta2-agonister (t.ex. salmeterol, formoterol), antikolinerga medel (t ex ipratropium) och teofyllin.

Kortverkande luftrörsvidgare används när det behövs för snabb lindring av astmasymptom och långverkande luftrörsvidgare används regelbundet för att kontrollera symtom på astma.

Kategorier

Sponsrade länkar