Sponsrade länkar

CD33-monoklonala antikroppar

Monoklonala antikroppar som används i immunterapi framställs artificiellt från en cellklon består därför av en enda typ av immunglobulin.

Naturliga antikroppar är proteiner som produceras av B-lymfocyterna som svar på antigener.

CD33 är ett antigen närvarande på granulocyt- och makrofag-prekursorer i benmärgen.

CD33 monoklonala antikropparna administreras med andra kemoterapeutiska medel, såsom cytosinarabinosid och idarubicin, för att förbättra de cytotoxiska effekter på akut myeloisk leukemi (AML) -celler.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information