Cefalosporiner / beta-laktamasinhibitorer

Cefalosporiner är en grupp av bredspektrum, halvsyntetiska beta-laktamantibiotika härledda från formen Cephalosporium.

Läkemedel