CFTR kombinationer

De cystisk fibros transmembran konduktans regulator (CFTR) genen kodar den funktion av kloriden jonkanal som är vid ytan av vissa epitelceller.

Läkemedel

Kategorier

Mer information