Sponsrade länkar

Dipeptidylpeptidas-4- hämmare

Dipeptidylpeptidas 4 (DPP-4) -hämmare är en klass av läkemedel som sänker höga blodglukosnivåer och kan användas vid behandling av typ 2-diabetes.

DPP-4-hämmare bromsa inaktivering och nedbrytning av GLP-1, ett hormon inblandade i glukos avlägsnande från tarmen.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information