Sponsrade länkar

diverse antibiotika

Diverse antibiotika är antibiotika som är den enda agent finns i sin klass.

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner genom att döda bakterier eller andra känsliga organismer eller hämma deras tillväxt.

Diverse antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av känsliga bakterier eller andra mottagliga organismer, oftast när andra mer vanliga medel inte är effektiva eller inte tolereras.

Laboratoriekultur avgör vilken antibiotikumet kommer att vara den mest effektiva för att döda eller inhibera tillväxten av de bakterier som orsakar infektionen.

Varje diverse antibiotikum har olika sätt att döda eller inhibera tillväxten av bakterier, så att de är alla unika, även om deras aktivitetsspektrum eller vissa biverkningar kan likna andra antibiotika.

Dessutom kan de skiljer sig med deras föredragna administrerings (t.ex. oral, rektal, vaginalt eller genom injektion).

Se till enskilda läkemedels monografier för deras verkningsmekanism, administreringssätt, och antibiotika spektrum.

Vardera diverse antibiotiska fungerar på ett annorlunda sätt, vilket innebär att deras risk för allvarliga biverkningar skiljer.

För en komplett lista över allvarliga biverkningar, se de enskilda läkemedels monografier.

För en komplett lista över biverkningar, se de enskilda läkemedels monografier.

Läkemedel