Sponsrade länkar

Diverse antiepileptika

Antikonvulsiva medel är läkemedel som förhindrar eller minskar svårighetsgraden och frekvensen av kramper i olika typer av epilepsi.

Två mekanismer som verkar vara viktig i antikonvulsiva medel är förbättring av GABA aktivitet och hämning av natriumkanalaktivitet.

Läkemedel