Sponsrade länkar

Diverse antivirala

Antivirala medel används för att hämma produktionen av virus som orsakar sjukdomen.

Det är svårt att hitta läkemedel som är selektiva för viruset som virus delar de flesta av de metaboliska processer i värdcellen.

Medel som hämmar transkriptionen av det virala genomet är DNA-polymerashämmare och omvänt transkriptashämmare.

Läkemedel