Diverse vaginala medel

Diverse vaginala medel innefattar i allmänhet produkter med kvinnliga könshormoner (antingen en kombination av östrogen och progestin eller bara östrogen).

Läkemedel