Sponsrade länkar

Dopaminerga antiparkinsonmedel

Dopaminerga Parkinsons medel syftar till att ersätta dopamin eller förhindra nedbrytning av dopamin.

Läkemedel