Sponsrade länkar

EGFR-hämmare

Epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR, även känd som ErbB-1 eller HER-1) hämmare är läkemedel som binder till vissa delar av EGFR och bromsa eller stoppa celltillväxt.

EGFR är ett protein som finns på ytan av vissa celler som orsakar cellerna att dela när epidermal tillväxtfaktor binder till den.

EGFR-hämmare kan klassificeras som antingen: tyrosinkinasinhibitorer (TKI) (t.ex., erlotinib, gefitinib): dessa binder till tyrosinkinasdomänen i den epidermala tillväxtfaktorreceptorn och stoppa aktiviteten hos EGFR monoklonala antikroppar (t.ex., cetuximab, necitumumab ): dessa binder till den extracellulära komponenten av EGFR och förhindra epidermal tillväxtfaktor från att binda till sin egen receptor, därför förhindra celldelning.

EGFR-hämmare kan användas vid behandling av cancer som orsakas av EGFR uppreglering, såsom icke-småcellig lungcancer, pankreascancer, bröstcancer, och cancer i tjocktarmen.

Läkemedel