Sponsrade länkar

Faktor Xa-inhibitorer

Faktor Xa-inhibitorer är en typ av antikoagulant som verkar genom att selektivt och reversibelt blockera aktiviteten hos koagulationsfaktor Xa, förhindrar koagelbildning.

Faktor Xa alstras av både den yttre och inre koagulationsvägarna och är ansvarig för aktivering av protrombin till trombin.

Apixaban, edoxaban, fondaparinux och rivaroxaban är alla faktor Xa-hämmare.

Läkemedel