Sponsrade länkar

fenotiazin antipsykotika

Fentiazin antipsykotika är en typ av antipsykotiska.

Fenotiazin antipsykotika klassas som typiska antipsykotika.

Fenotiazin antipsykotika kan användas vid behandling av psykotiska symptom associerade med schizofreni eller bipolär sjukdom.

Läkemedel