Sponsrade länkar

fenylpiperazin antidepressiva

Fenylpiperazin antidepressiva medel är läkemedel som verkar som serotonin (5-HT2) återupptagshämmare och serotonin-receptorblockerare, eller bara som serotoninreceptorblockerare.

Fenylpiperazin antidepressiva används för att behandla depression.

Läkemedel