Sponsrade länkar

fosfatbindare

Fosfatbindare används för att minska upptaget av fosfat från mat i mag-tarmkanalen.

De används när det finns en onormalt hög blodfosfatnivå (hyperfosfatemi), som kan orsakas av nedsatt renal fosfatutsöndring eller ökade extracellulära fluidfosfat laster.

Fosfatbindare reagerar med fosfat för att bilda en olöslig förening, vilket gör det inte kan absorberas från mag-tarmkanalen.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar