Sponsrade länkar

Gamma-aminosmörsyra-analoger

För att förstå vad gamma-aminosmörsyra (GABA) analoger är, behöver vi först förstå vad GABA är.

GABA är en aminosyra som är en av de viktigaste signalsubstanser (kemiska budbärare) som vi har i vårt nervsystem.

GABA-analoger är läkemedel som har en mycket liknande struktur till GABA, men agerar på ett annat sätt, även om experter aren & rsquo; t exakt vet hur de fungerar.

När vi har ett problem med GABA i hjärnan, nervceller brand mer än de borde, sätta vår hjärna i en excitatoriska tillstånd.

GABA-analoger utformades eftersom det är svårt att administrera GABA själv (tidigare försök att utveckla en intravenös eller oral GABA läkemedel har misslyckats).

GABA-analoger kan användas för att behandla vissa tillstånd som är associerade med snabb nerv bränning.

En annan GABA analog, akamprosat, kan också användas för att hjälpa till att återställa balansen av neurotransmittorer i en alkoholberoende person som nyligen har slutat dricka.

Det finns skillnader mellan GABA-analoger med avseende på hur snabbt de fungerar i kroppen, hur de påverkar GABA och deras effektivitet vid behandling av särskilda villkor.

Gabapentin enacarbil är en prodrug av gabapentin och var utformad för att övervinna begränsningarna hos gabapentin (gabapentin absorberas dåligt och endast varar under en kort tidsvaraktighet).

Även om pregabalin och gabapentin är strukturellt likartade, vägen, den omfattning, och den hastighet med vilken de absorberas är mycket olika, med pregabalin är nästan fullständigt absorberas och gabapentin endast delvis.

Acamprosate endast anges tillsammans med beteendemodifikation och rådgivning hos personer som har slutat att dricka, för att minska önskan att hålla dricka.

När det tas vid den rekommenderade dosen är GABA-analoger anses säkra.

Inte alla upplever betydande biverkningar med GABA-analoger, även om yrsel och dåsighet är vanligt.

För en komplett lista över biverkningar, se de enskilda läkemedels monografier.

Läkemedel