Sponsrade länkar

Gras strängöverförings inhibitor

Grassträngöverförings inhibitorer blockerar verkan av integras, ett viralt enzym av humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1), som är involverad i att integrera viral DNA in i värdkromosomen.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar