Grupp IV antiarytmika

Grupp IV antiarytmika: Kalcium-kanalblockerare, som inhiberar kalciumkanalerna reducerande rörelsen av kalciumjoner i cellerna under aktionspotentialer.

Läkemedel

  • verapamil systemisk
  • diltiazem systemisk