Sponsrade länkar

Guanylatcyklas-C-agonister

Guanylatcyklas-C-agonister används för att behandla colon irritabile med förstoppning och kronisk förstoppning av okänd orsak (idiopatisk förstoppning).

Läkemedel

Sponsrade länkar