Sponsrade länkar

Hematopoetisk stamcells mobilizer

Hematopoetisk stamcells mobilizer binder till CXCR4-kemokin-receptorn och hämmar bindningen av dess ligand, stromal cell-derived factor-1-alfa (SDF-1-alfa).

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar