Sponsrade länkar

hepariner

Heparin är en injicerbar antikoagulant som aktiverar antitrombin III, som inhiberar trombin och faktor Xa, faktorer som är nödvändiga i de slutliga stadierna av blodkoagulationskaskaden.

Det finns två typer av hepariner: hög molekylvikt hepariner och lågmolekylära hepariner.

Hög molekylvikt hepariner kräver daglig övervakning blod för att kontrollera aPTT.

Heparin används för att behandla eller förhindra blodproppar i förhållanden där det finns en hög risk för koagelbildning och tromboembolism, såsom i förmaksflimmer, myokardinfarkt, djup ventrombos, knä och höftkirurgi och så vidare.

Läkemedel