Sponsrade länkar

HER2-inhibitorer

Human epidermal tillväxtfaktorreceptor (HER2) inhibitorer är antingen tyrosinkinasinhibitorer eller monoklonala antikroppar som saktar ner eller stoppa celltillväxt.

Humana epidermala tillväxtfaktor-receptorer är transmembranreceptorer;

Tyrosinkinasinhibitorer binder till tyrosinkinasdomänen i HER2 och stoppar aktiveringen av signalvägen.

HER2-hämmare används vid behandling av bröstcancer.

Läkemedel