Sponsrade länkar

Histondeacetylashämmare

Histondeacetylas (HDAC) -inhibitorer är en grupp av medel som inhiberar de histon deactylase enzymer.

Histondeacetylashämmare förhindra deactylation, påverkar genexpression och orsakar apoptos hos tumörceller.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar