Sponsrade länkar

hostdämpande medel

Hostdämpande medel är läkemedel som hämmar hosta, även känd som hostdämpande medel.

Men det är deras användning inte utan kontrovers och de bör endast övervägas för torra, irriterande hosta som inte innebär slemproduktion.

Många hostdämpande, inklusive folkodin, kodein och dextrometorfan, härrör från opioider.

Även hostdämpande medel har visat sig vara effektiva hos vuxna, har deras effektivitet hos barn inte fastställts och deras användning i barn bör motarbetas.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar