hydrazidderivat

Hydrazid-derivat är mycket specifika antibakteriella medel aktiva endast mot Mycobacterium.

Läkemedel