Sponsrade länkar

Icke-joniska joderade kontrastmedel

Joderade kontrastmedel är ett kontrastmedel som innehåller jod som används vid radiografi för att öka tydligheten i bilden.

Läkemedel