Sponsrade länkar

Icke-kardioselektiva betablockerare

Betablockerare förhindra stimulering av beta-adrenergiska receptorer vid nervändarna i det sympatiska nervsystemet och därför minska aktiviteten i hjärtat.

Beta-adrenerga blockerande medel används för att behandla angina, styra onormal hjärtrytm och för att minska högt blodtryck.

Läkemedel