Sponsrade länkar

inhalerade kortikosteroider

Inhalerade kortikosteroider är läkemedel som innehåller kortikosteroider såsom beklometason, budesonid, ciklesonid, flunisolid, flutikason, eller mometason i en beredning avsedd att inhaleras genom munnen.

Eftersom inhalerade kortikosteroider leverera läkemedlet direkt in i lungorna, är mycket mindre doser av kortikosteroid som krävs för att effektivt kunna kontrollera astmasymtom jämfört med vad som skulle behövas om samma medicin togs oralt.

Läkemedel