Sponsrade länkar

inotropa medel

Inotropa medel är en grupp läkemedel som påverkar sammandragning av hjärtmuskeln.

Inotroper ges för tillstånd associerade med en låg hjärtminutvolym (CO) (dåligt hjärta kontraktion), såsom kardiogen chock efter en hjärtattack, svår hjärtsvikt, eller efter hjärtkirurgi.

krävs initial övervakning av hemodynamiska parametrar såsom hjärtminutvolym, arteriella trycket, och centralt venöst tryck på initiering av en positiv inotrop.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar