Sponsrade länkar

interferoner

Interferoner är proteiner producerade av tumörceller eller värdceller som är infekterade med virus, bakterier och andra okända nukleinsyror.

Interferoner klassificeras som: alfa (från vita celler), beta (från fibroblaster) och gamma (från lymfocyter).

Interferoner som används terapeutiskt är tillverkade med användning av rekombinant DNA-teknologi.

Interferon alphas används för att behandla virusinfektioner (kronisk hepatit, humant papillomvirus) och behandling av cancer (hårcellsleukemi, AIDS-relaterad - Kaposis sarkom, malignt melanom).

Interferon betas används för att behandla eller bromsa utvecklingen av multipel skleros.

Interferon-gamma används för att behandla kronisk granulomatös sjukdom.

Läkemedel