kalciimiterare

Kalciimiterare minska nivåerna av parathormon och serumkalcium.

Läkemedel