kalcineurinhämmare

Calcineurinhämmare är läkemedel som hämmar effekten av kalcineurin.

Topisk kalcineurinhämmare (pimekrolimus, som takrolimus) kan användas för att behandla inflammatoriska hudtillstånd såsom atopisk dermatit när andra behandlingar har misslyckats.

Läkemedel