kalcitonin

Kalcitonin (thyrocalcitonin) är ett hormon som produceras av C-celler i sköldkörteln.

Läkemedel