Sponsrade länkar

Kalciumkanalblockerande medel

Kalciumkanalblockerande medel begränsar mängden kalcium kommer in hjärt- och glatta muskelceller genom att blockera spänningsstyrda kalciumkanaler.

Kalciumkanalblockerande medel används för att behandla tillstånd i hjärtat eller blodkärl inklusive högt blodtryck, angina, arytmier, och cirkulationsrubbningar.

Läkemedel