karbamat antiepileptika

Karbamat kramplösande medel finns nyare antiepileptika vars exakta verkningsmekanismen är osäker.

Läkemedel