Sponsrade länkar

Karbanhydrashämmare

Karbanhydrashämmare reducera aktiviteten av kolsyreanhydras, ett enzym som ansvarar för katalys av reaktionen mellan koldioxid och vatten till kolsyra och därefter bikarbonat.

Karbanhydrashämmare minskar också utsöndringen av kammarvatten (kammarvattnet är den klara vätska som fyller utrymmet mellan linsen och hornhinnan hos ögongloben), vilket resulterar i en minskning av det intraokulära trycket.

Karboanhydrasinhibitorer används främst för behandling av glaukom eller andra okulära tillstånd där sänkning av det intraokulära blodtrycket har bedömts vara fördelaktigt.

Läkemedel