Sponsrade länkar

Karbanhydrashämmare antikonvulsiva medel

Kolsyra antikonvulsiva anhydras inhibitor inhibera enzymet karboanhydras.

Läkemedel