Sponsrade länkar

karbapenemer

Karbapenemer är en klass av beta-laktam-antibiotikum som är aktiva mot många aeroba och anaeroba gram-positiva och gram-negativa organismer.

Karbapenemer hämmar bakteriecellväggssyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner och stör cellväggbildning.

Läkemedel