Sponsrade länkar

Kardioselektiva betablockerare

Beta-adrenergiska blockerande medel förhindrar stimulering av beta-1-adrenerga receptorer på nervändarna i det sympatiska nervsystemet och därför minska aktiviteten i hjärtat.

Kardioselektiva betablockerare ha en klinisk fördel genom att de är 20 gånger mer potent på att blockera beta-1-receptorer än beta-2-receptorer.

Beta-adrenergiska blockeringsmedel används för att behandla angina, styra onormal hjärtrytm och för att minska högt blodtryck.

Läkemedel