Sponsrade länkar

kelateringsmedel

Kelatbildande medel är kemiska föreningar som reagerar med metalljoner för att bilda ett stabilt, vattenlösligt komplex.

Kelatbildande medel har en ringliknande centrum, som bildar åtminstone två bindningar med metalljonen så att den kan utsöndras.

Specifika kelatbildande medel binder järn, bly eller koppar i blodet och kan användas för att behandla överdrivet höga nivåer av dessa metaller.

Läkemedel